سامانه جذب نیرو

با عرض سلام و خیر مقدم، تیم همراهان مدیر (زیر مجموعه شرکت اشراف هگمتانه کیهان) قصد دارد جهت تکمیل نیروی پرسنلی خود از بین متقاضیان محترم جذب نیرو نماید. برای اقدام ثبت نام در این مرحله ابتدا فرم ثبت نام (دانلود فرم ثبت نام) را دریافت نموده و پس از تکمیل از طریق نشانی ایمیل Mahdi.khakian70@gmail.com و یا به شماره پشتیبانی واتس اپ شرکت ارسال نمایید. متعاقباً با متقاضیان پذیرفته شده در این مرحله جهت مصاحبه حضوری تماس حاصل خواهد شد.