مصاحــبه شغلی

بدون ديدگاه

مصاحــبه شغلی
هدف گزارش: ارائه نکات مهم برای موفقیت در جلسه مصاحبه
فهرست مطالب گزارش
نکاتی که باید قبل از جلسه مصاحبه رعایت کنید!
نکاتی که باید حین جلسه مصاحبه رعایت کنید!
نکاتی که در آخر جلسه مصاحبه و پس از آن باید رعایت کنید!
مصاحبه کاری یا شغلی یکی از روشهایی است که شرکتها و موسسات برای گزینش کارکنان خود به کار میبرند.
مصاحبه معمولاً به صورت حضوری بین دو نفر انجام میشود. گاه چند تن در مصاحبه حضور مییابند و برخی از
مصاحبهها از راه دور با تلفن با دیگر وسایل پیامرسانی مانند شبکه کامپیوتری یا تلویزیون انجام میگیرد. مصاحبه
قدیمیترین شکل گزینش میباشد و معمولاً در ارزیابی کارمند یا متقاضی ارزش زیادی دارد. بسیاری بر این باور
هستند که در ارتباط حضوری بهتر از هر روش دیگری میتوانند شخصیت متقاضی را ارزیابی کنند. برخی ویژگیها
از جمله رفتار و منش، آراستگی ظاهری، برخورد مناسب، و تأثیرگذاری مثبت در یک لحظه، فقط در مصاحبه
میتواند مورد داوری قرار گیرد. همه این موارد در برخی شغلها بسیار مهم هستند. یک مصاحبهکننده هشیار
میتواند از مصاحبه، شواهد مبنی بر هوش، گستردگی علایق، و نگرش کلی متقاضی به کار و زندگی، را برداشت
نماید. اگر مصاحبهکننده رئیس متقاضی (در صورتی که در مصاحبه موفق شود) باشد، میتواند بفهمد که آیا آن
دو میتوانند به خوبی با یکدیگر کار کنند یا نه.
پس ما در این مقاله نکاتی را با شما بازگو میکنیم که موفقیت ما را در جلسه مصاحبه تقویت کند.
نکاتی که باید از قبل از جلسه مصاحبه رعایت کنید
پیش از مصاحبه شغلی درباره شرکت مورد نظر تحقیق کنید
وبسایت شرکت مورد نظر، بهترین مکان برای شروع تحقیقات است زیرا محصولات و خدمات را به همان شکلی
که باید دیده شوند، معرفی میکند. همچنین، به شما کمک میکند تا با فرهنگ سازمانی آن مجموعه آشنا شوید.
به علاوه، بهتر است برای آشنایی بیشتر، گزارش سالانهشان را بررسی کنید و به دنبال صفحه اخبار در وبسایتشان
باشید.
برای پوشش خود برنامهریزی کنید
یکی از دغدغههای کارجویان پیش از مصاحبه شغلی ، نحوه پوشیدن لباس است. مطمئنا پوشش مناسب میتواند
تاثیر اولیه خوبی بر کافرما داشته باشد. ما به شما توصیه میکنیم که پیش از شروع مصاحبه شغلی حتما نکات
زیر را در انتخاب نوع پوشش خود لحاظ کنید:
از رنگهای خنثی استفاده کنید: سعی کنید در پوشش خود از رنگهای مرسوم و خنثی استفاده کنید. این
نوع پوشش تقریبا در همه شرکتها مورد پسند است.
بیش از حد رسمی نباشید: اگر پیش از مصاحبه به شما گفته شده مانند یک کارمند معمولی لباس بپوشید،
بهتر است در انتخاب پوشش خود دقت کنید.
اتو کشیده باشید: مطمئن شوید لباسهایتان پاک، مرتب و بدون چروک هستند.
تاثیرگذار باشید: طوری لباس بپوشید که ظاهر کلیتان خوب و شستهورفته باشد و در نگاه اول، تاثیر مثبتی
بر دیگران بگذارد.
بار دیگر رزومه خود را مطالعه کنید
شما قطعا رزومه خود را مثل کف دست بلد هستید ، اما این دلیل نمی شود که از مرور اجمالی و سریع آن قبل از
پا گذاشتن به اتاق مصاحبه صرف نظر کنید بار دیگر به جزییات آن دقت کنید. بخش هایی که باعث افتخار
شماست را انتخاب کنید و در مصاحبه روی آن ها تمرکز کنید.
شب را خوب بخوابید
هشت ساعت استراحت مفید شبانه در شب، قبل از مصاحبه میتواند تاثیر بسزایی در عملکرد مغز داشته باشد پس
باید برای رسیدن به این موضوع هر کاری که لازم است انجام دهید.
سوالاتی را آماده کنید تا از مسئول گزینش بپرسید
یادتان باشد شما آنجا نیستید که فقط به سوالات پاسخ دهید بلکه سوالاتی نیز بپرسید. در واقع بعضی مسئولان
استخدام بیشتر از اینکه به پاسخ های شما به سوالات توجه کنند روی پرسش های شما تمرکز می کنند.
آن تایم باشید


ممکن است فکر کنید که چقدر خوب بنظر میرسد اگر شما زودتر به مصاحبه برسید. اما اگر بیش از حد زود
برسید، به شانس خودتان لطمه میزنید. البته چند دقیقه زودتر رسیدن یک ایدهی خوب است و قطعا بهتر از دیر
رسیدن است. اما خودتان را نیم ساعت قبل از مصاحبه نشان ندهید. لین تیلور، کارشناس محیط کار و نویسنده
کتاب “چگونه رفتار کودکانهی رئیس را مدیریت و کار خود را رشد دهید” میگوید زود رسیدن میتواند این
برداشت ذهنی را ایجاد کند که شما بیش از حد مشتاق هستید یا روی فرد مصاحبهکننده فشار وارد کند. اگر وقت
اضافه دارید، در ماشینتان افکارتان را متمرکز کنید یا برای بالا بردن انرژی خود یک پیادهروی کوتاه، داشته باشید.
بهترین زمان برای رسیدن به مصاحبه کاری پنج دقیقه قبل از شروع آن است.
نکاتی که باید حین جلسه مصاحبه رعایت کنید


محکم و با صلابت راه بروید
زمانی که وارد اتاق مصاحبه استخدامی می شوید، اولین چیزی که در شما دیده می شود، پس از ظاهر شما، نحوه
راه رفتن است. سعی کنید خوب و عالی و محکم حرکت کنید. استوار قدم بردارید. راه رفتن شما می تواند نشانی
از اعتماد بنفس شما باشد.
ترجیحا برای دست دادن پیش دستی نکنید
ترجیح این است که اگر مصاحبه کننده دستش را به سمت شما دراز کرد، شما هم با او دست بدهید، ترجیحا
برای دست دادن پیش دستی نکنید.


برای نشستن منتظر تعارف مصاحبهکننده باشید
وقتی به سمت صندلی مشخص شده حرکت کردید، در صورتی که مصاحبه کننده هنوز شما را تعارف به نشستن
نکرده و یا مشبرای نشستن اجازه بگیرید. وقتی به سمت صندلی مشخص شده حرکت کردید، در صورتی که
مصاحبه کننده هنوز شما را تعارف به نشستن نکرده و یا مشغول کار دیگری است، برای نشستن اجازه بگیرید، می
توانید بگویید، می توانم اینجا بنشینم؟ خیلی اوقات در اتاق مصاحبه چندین صندلی وجود دارد، شما می خواهید
بر روی یک صندلی بنشینید، اجازه می گیرد و مصاحبه کنند می گوید، بفرمایید اینجا. در این زمان حتما بر روی
صندلی پیشنهاد شده بنشینید و نگویید، ممنون همین جا خوب است. شما فعلا در اتاق مصاحبه هستید و باید به
صحبت های مصاحبه کننده اهمیت بدهید.
ایجاد ارتباط صمیمی با مصاحبه کننده
هنگام حضور در مصاحبههای شغلی علاوه بر نشان دادن میزان آگاهی خود از شرکت، باید سعی کنید با مصاحبه
کننده خود ارتباط برقرار کنید. نام مصاحبه کننده را بدانید و در طول مصاحبه شغلی از آن استفاده کنید. ایجاد
رابطه گرم با مصاحبه کننده میتواند شانس استخدام شما را افزایش دهد. افراد شاغل در منابع انسانی دوست
دارند تا متقاضیانی را استخدام کنند، که دوست دارند و حس میکنند که او فرهنگ سازمان را به خوبی میتواند
درک کند.
مراقب زبان بدن خود در طول مصاحبه باشید
تیلور میگوید: هنگامی که در مصاحبهی کاری هستید، به طور پیشفرض باید مرتب و درست بنشینید و لبخند
دلپذیری روی چهرهتان نمایان باشد. از خمیده بودن بر روی صندلی خود اجتناب کنید و به یاد داشته باشید که
برای نشان دادن میل و علاقه به مصاحبه، به سمت جلو خم شوید. به یاد داشته باشید که ضربه زدن با انگشت
نشانهای از بیصبری شما است. دست به سینه نشستن یک حالت دفاعی است و نشان دهندهی یاس و نامیدی یا
عدم موافقت است. استفاده بیش از حد از حرکات دست نشانهای از حواس پرتی و گیجی است.
نکاتی که باید در آخر جلسه مصاحبه و بعد ازآن رعایت کنید
چگونه مصاحبه را به اتمام برسانیم؟
در طول مصاحبه طوری رفتار کنید که در پایان جلسه شخص استخدامکننده شما را یک فرد مشتاق در این کار
ببیند. برای نشان دادن اشتیاقتان در آخر جلسه بپرسید که مرحلهی بعدی مصاحبه چطور است و در مورد تاریخ
آن سوال کنید.
پیگیری بعد از مصاحبه
همیشه یک یادداشت تشکر با تکرار علاقه خود به این موقعیت شغلی ارسال کنید تا بتوانید پیگیری نتیجه مصاحبه
شغلی را انجام دهید. همچنین میتوانید در آن یادداشت جزئیاتی را بیان کنید که در مصاحبه شغلی آنها را
فراموش کردهاید. اگر با چند نفر از یک شرکت مصاحبه کردید، برای هرکدام یک یادداشت شخصی ارسال کنید.
ایمیل تشکرآمیز خود را ظرف ۲۴ساعت بعد از مصاحبه ارسال کنید.


محمدسبحان طهوری
کارمند واحد ترویج

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم

فرصتی طلایی برای یک همکاری به یاد ماندنی!!!!

 تیم همراهان مدیر قصد دارد جهت تکمیل نیروی پرسنلی خود از بین متقاضیان محترم جذب نیرو نماید.