ایـــزو

بدون ديدگاه

ایـــزو
هدف گزارش: تعریف ایزو
فهرست مطالب گزارش
تاریخچه پیدایش
سازمان بین المللی ایزو چیست و چه کار می کند؟
اهمیت گواهینامه ایزو چیست؟
استانداردهای ایزو چگونه به جامعه سود می رسانند؟
چرا باید ایزو ( )ISOدریافت کنیم؟
مهم ترین استاندارد های ایزو
تعریف واژه های پرکاربرد در گواهینامه ی ایزو
ایزو چیست؟ سوالی که امروزه برای خیلی ها مطرح شده و اطلاع دقیقی از آن ندارند. گواهینامه ی ایزو یا مدرک
ایزو به استاندارد های سازمان بین المللی استاندارد سازی گفته می شود که برای اطلاعات دقیق تر مقاله زیر را
مطالعه کنید.
تاریخچه پیدایش
ایزو از اتحاد دو سازمان فدراسیون بین المللی انجمن های استاندارد ملی و کمیته هماهنگی استاندارد سازمان
ملل متحد ) (UNSCCتشکیل شده است. در سال ۱۹۴۶بیش از ۲۵کشور در مؤسسه مهندسان عمران در
لندن ملاقات کردند تا یک سازمان بین المللی جدید ایجاد کنند که هدف آن «تسهیل هماهنگی و هماهنگی بین
المللی استانداردهای صنعتی» بود. از این پس، سازمان های جدید ISOدر ماه فوریه ۱۹۴۷عملیات خود را
آغاز کردند. شاید قبلا هم این را شنیده باشید که کلمه ی ایزو ) (ISOاز کلمه ای یونانی با عنوان ISOS
گرفته شده است که به معنی یکپارچه سازی، یکسان سازی و برابری است؛ که گواهینامه ی ایزو هدف اصلی یک
استاندارد را بیان می کند. ولی ایزو مخفف دقیق کلمه سازمان بین المللی استاندارد سازی به لاتین نیست و در
به معنی و مفهوم سازمان بین المللیInternational Organization for Standardization واقع
استاندارد سازی می باشد که مخفف آن، کلمه ی IOSمی شود که بنا به این عنوان، ISOگرفته شده از این
عبارت نیست.
سازمان بین المللی ایزو چیست و چه کار می کند؟
سازمان ایزو یک موسسه غیر دولتی است، یعنی هر یک از اعضای آن الزاما نماینده ملی کشور خود نیستند.
استاندارد ایزو یک نقش مهمی بین بخش های خصوصی و عمومی ایفا می کند، چون که اعضای اصلی آن در
دولت یا موسسات دولتی دارای سمتی هستند و یا نماینده دولت می باشند. دیگر اعضا که نقش خصوصی دارند،
نقش مهمی در ارتباطات صنعتی دارند و در نتیجه با دولت ها در تعامل مستقیم قرار دارند. در واقع ایزو مانند
یک پل ارتباطی عمل می کند که هم سبب رضایت کسب و کارها شده و هم درخواست عموم را تامین می نماید.
در ایران هم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بعنوان نمایندگی در ایران می باشد، که زیر مجموعه سازمان استاندارد
و تحقیقات صنعتی می باشد و می توانید با مراجعه به سایت ISIRI.orgاخبار و اطلاعات مرتبط را دریافت
نمایید. تا کنون بیش از ۱۷۰هزار استاندارد توسط سازمان ایزو منتشر شده است که در حوزه های مختلف و در
سطح جهان مورد استفاده قرار می گی
سازمان بینالمللی استاندارد ISOکه مقر آن در ژنو میباشد وظیفه تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر
عهده دارد. این استانداردها تقریبا شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گردد و نیز کمک به ساخت و عرضه
کالاها و خدمات موثرتر، ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. استانداردهای ( )ISOبه دنبال تسهیل روابط تجاری
بین کشورها هستند و با هدف آسایش و ارتقا ارائه خدمات به مصرف کنندگان توسعه می یابد. اگر بخواهیم توضیح
ساده تری بدهیم، کشورهای دنیا هر کدام استانداردهای خاص خودشان را دارند و به همین جهت برای تبادل کالا
بین کشورهای مختلف احتمال تناقص وجود داشت، سازمان ایزو با تدوین استانداردهایی که همه کشورها آن ها
پذیرفته اند، به کشورها کمک می کند تا در تبادل کالا از یک استاندارد کلی و مرجع استفاده کنند.
اهمیت گواهینامه ایزو چیست؟
همانطور که در مطالب بالا گفتیم، ایزو مخصوص سازمان بین المللی استاندارد سازی می باشد. این سازمان جهانی،
هزاران استاندارد را در زمینه های و موضوعات مختلف تدوین و پایه گذاری کرده است، که باید مورد تایید همه
اعضا قرار گیرد؛ تمامی استاندارد های تدوین شده توسط این سازمان، به تایید همه اعضا رسیده است. هر شرکتی
که از گواهینامه و علامت های ایزو بر روی محصولات خود استفاده کند، به این معنی می باشد که این شرکت
تمامی استاندارد ها و تعهدات خود به مشتری و جامعه را اثبات کرده و نشان داده که محصولات او از رقبای خود
با کیفیت تر است. استاندارد کردن و استاندارد (ایزو) از پایه های علم و فناوری است که در پیشرفت صنعت و
اقتصاد نقشی به سزا دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیت ها تلاش کرد تا به فناوری پیشرفته تولید هر
محصول دست یافت. اکثرا به این صورت فکر می کنند که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است.
البته این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما
استحکام صنعت و فناوری را نیز در نظر دارد و می توان گفت که سود حاصل از گرفتن گواهینامه ایزو و رعایت
استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان است؛ زیرا صرفه جویی های حاصل از کاهش انواع قطعات
و مواد اولیه غیر ضروری و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هر گونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی
فرآورده ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، به طوری که آنان در اندک زمان می توانند نتایج
محسوس آن را به صورت مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند.


استانداردهای ایزو چگونه به جامعه سود می رسانند؟
برای تجارت: پذیرش عمومی استانداردهای بین المللی باعث می شود که تولید کننده اساس توسعه محصولات
و سرویس های خود را بر این اساس گذاشته و در نتیجه به مقبولیت عمومی دست پیدا کند. همچنین باعث
می شود که کسب و کارهایی که بر اساس استانداردهای بین المللی ایجاد شده اند به راحتی در نقاط مختلف
دنیا قابل رقابت باشند.
برای خریداران: مطابقت و سازگاری عمومی محصولات در جهان که در اثر پیروی از استانداردهای بین المللی
بوجود آمده است باعث شده است تا مصرف کنندگان دارای قدرت انتخاب بیشتر شوند و همچنین از قیمت
پایین تر که در اثر رقابت بوجود آمده است بهره مند شوند.
برای دولت ها: استانداردهای بین المللی پایه های تکنولوژیکی و علمی را فراهم می کند که باعث پایه ریزی
سلامتی، امنیت و حفظ طبیعت می شود.
برای کشور های توسعه یافته: استانداردهای بین المللی به کشورهای توسعه یافته این امکان را می دهد که
که با سرمایه گذاری صحیح بر روی منابع کمیاب خود از اتلاف آنها جلوگیری کنند.
برای مصرف کنندگان: انطباق محصولات و سرویس ها با استانداردهای بین المللی مصرف کننده را از کیفیت،
امنیت و راحتی مطمئن می سازد.
برای همه افراد: استانداردهای بین المللی به همه کمک می کند تا از امنیت حمل و نقل ، دستگاه ها و لوازمی
که استفاده می کنند مطمئن باشند.
برای محیط زیست: برای محیط زیستی که در آن ساکن شدیم ، استاندارد های بین المللی برای هوا، آب و
کیفیت خاک و انتشار گازها و تشاشعات می تواند به ما در حفظ محیط زیست کمک کند.
چرا باید ایزو ( )ISOدریافت کنیم؟
شرکت ها و موسساتی که اقدام به اخذ ایزو می کنند خود را به جامعه و مشتریان متعهد می دانند و در تلاش
هستند که محصولاتی با کیفیت بالا تولید کنند که مورد رضایت مصرف کننده و سازمان بین المللی استاندارد
سازی باشند. این شرکت ها تعهد می دهند که موارد زیر را ارائه دهند:
بررسی کردن محصولات و تولیدات به صورت کلی بر اساس اهداف مشخص و از پیش تعیین شده
شفاف سازی در تولیدات و خدمات شرکت
تعهد در کاهش هزینه های تولید
اعتماد و اطمینان داخلی سیستم و شرح وظایف و مسئولیت های داخلی مشخص
تعهد به مدیران شرکت ها و مشتریان خارجی
تعهد به مصرف کننده و تامین خواسته هایشان با اندازه گیری رضایت مشتریان بصورت مرتب و برنامه ریزی
شده
ایجاد توان رقابتی بالا با سایر رقبا و توسعه تولیدات و خدمات ملی


فرقی ندارد که شما به دنبال کدام یک از استاندارد های ایزو باشید. وقتی شرکت شما از استاندارد های مشخص
و تعریف شده سازمان بین المللی استاندارد بهره مند باشد بزرگترین تعهد را به جامعه و مشتریان خود داده اید.
مشتریان با دیدن نشان های استاندارد بین المللی بر روی محصولات و خدمات شما به کیفیت و تعهد شما اطمینان
می کنند و شما مورد رضایت توسط مشتریان قرار می گیرید.
مهم ترین استاندارد های ایزو
مهمترین و پر کاربردترین این استانداردها عبارتند از: OHSAS 18001 ،ISO 14001 ،ISO 9001
:ISO 9001ایزو ۹۰۰۱به منظور حفظ سطح کیفیت در سازمان پیاده سازی می گردد و در واقع به یک محصول
خاص تعلق نمیگیرد بلکه فرآیند تولید و یا خدمات یک سازمان را مورد بررسی قرار میدهد.
:۱۴۰۰۱ ISOایزو ۱۴۰۰۱استاندارد بین المللی در رابطه با محیط زیست می باشد. به طور کلی این استاندارد
به پاکیزه نمودن محیط زیست کمک میکند.
:OHSAS 18001استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی می باشد. این استاندارد به سازمان ها کمک می کند تا
بتوانند سیستم مدیریت خود را در زمینه های بهداشتی و ایمنی ارزیابی کنند.


تعریف واژه های پرکاربرد در گواهینامه ی ایزو
کیفیت
خواص و ویژگی های یک محصول به اندازه ای که رضایت مشتری را به دنبال داشته باشد و مطابق با استانداردهای
تعریف شده باشد یا به عبارتی دیگر مجموعه خواص و ویژگی های یک محصول یا خدمت که بتواند نیازها و
انتظارات مشتری را برآورده نماید و با الزامات قانونی نیز انطباق داشته باشد ، کیفیت نامیده می شود.
عرضه کننده
سازمان یا فردی که محصول یا خدمتی را ارائه نماید ( مانند تولید کننده، فروشنده، پیمانکار،…) عرضه کننده
نامیده می شود. یا به عبارت ساده تر سازمان ارائه دهنده محصول و خدمت
مشتری
فرد و یا سازمان دریافت کننده خدمت و یا تولید. مشتری می تواند مشتری فرایند دیگر باشد یعنی یک فرایند را
دریافت و اقداماتی را روی ان انجام و نهایتا دوباره به مشتری بعدی ارسال کند.
مصرف کننده
سازمان یا فردی که محصول دریافت شده را به مصرف می رساند، مصرف کننده ) (Consumerنامیده می
شود.
خدمت
فرایندی است که قابل لمس نباشد ) (intangibleاما توسط ادراک قابل فهم گردد. در واقع جوهره ای که
ملموس نباشد، بلکه درک آن عقلائی باشد.
تولید
محصول یکسری فرایندهایی است که ملموس بوده و توسط کلیه حواس ، قابل درک و فهم باشد.
روش اجرایی
روشی که برای انجام یک کار دیده می شود و ممکن است چندین واحد را در بر داشته باشد.
دستورالعمل
روش انجام یک کار که تنها مختص یک واحد کاری باشد.
عدم انطباق
برآورده نشدن یک نیازمندی (اقدامات) در سازمان است. نیازمندی شامل قوانین و مقررات دستورالعمل های ابلاغی
و استانداردهای فنی می باشد. یا به زبان ساده تر برآورده نشدن یک الزام را عدم انطباق می نامند.
اقدام اصلاحی
وقتی موضوعی در سازمان وجود داشته باشد که مطابق با خواسته شرکت نباشد باید با اقدامی اصلاح شود. در
واقع حذف معلول که بواسطه تعریف یک اقدام به نام اقدام اصلاحی انجام می شود.
اقدام پیشگیرانه
اقدامی که از به وجود آمدن یک معلول بالقوه جلوگیری کند یا به عبارت دیگر شناسایی عوامل یا علت های بالقوه
که از بروز مشکل در آینده جلوگیری می کند.
محمدسبحان طهوری
کارمند واحد ترویج

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم

فرصتی طلایی برای یک همکاری به یاد ماندنی!!!

 تیم همراهان مدیر قصد دارد جهت تکمیل نیروی پرسنلی خود از بین متقاضیان محترم جذب نیرو نماید.