آموزش آنلاین مهارت مدیریت کسب و کار

به آینده سازمان خود شتاب دهید!

 

کانون ترویج

 
در کانون ترویج اشراف اهتمام بر این است تا با ایجاد رویه های بروز و با استفاده از ابزار
فناوری در راستای فرهنگ سازی خدمات کسب وکار و مشاوره مدیریت و نیزاشاعه ابعاد مختلف مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در جهت بهبود و توسعه آنها بصورت هدفمند و اصولی گام بردارند
  
 

 

آکادمی آموزشی 

 
در حوزه آموزش با استفاده از اعضای  هیئت علمی و همچنین کارمندان خبره

 شرکت، بالغ بر ۵۰۰ نفر از دانش آموخته گان  دانشگاه های استان هـمدان و مجموعه  تشکل های  صنعتی  استان را  مورد  آموزش قرار  دادیم.

همچنین برگزاری کلاس های آموزشی مخصوص کارخانجات در حوزه های مدیریتی،  پرسنل بهره وری و… جز اهداف بخش آموزش مجموعه اشراف است 

 

دایره اداری

واحد امور اداری در واقع جنبه های انسانی سازمان را در بر میگیرد. دایره اداری سازمان کوشش می نماید تا در جهت کسب رضایت کارکنان و تامین هدف های سازمانی گام برداشته و مسئولیت برنامه ریزی و نظارت بر بودجه های قرارداد ها ، موجودی ها و تجهیزات و همچنین مدیریت و نظارت بر  کارکنان بخش اداری و انجام امور پرسنلی مانند امور استخدامی ، امور داخل سازمانی (ترفیع ، جابجایی ؛ پاداش ؛ مرخصی ، ماموریت و …) ارزیابی عملکرد و امور مربوط به بیمه و وام و … را بر عهده دارد

از دیگر رسالت این واحد برنامه ریزی امور ؛ اجرا و پایش مسیر های درون سازمانی و برون سازمانی ، تدوین سیاست های ارتباط سازمانی ، طراحی خط مشی های ارتباطات داخلی و خارجی و هم چنین مدیریت جریان اطلاعات می باشد ،


انستیتیو پژوهش 


قسـمت پژوهـش به عنوان شاه کلید اصلی و زیر بنـای ساختاری و مطـالعاتی شرکـت اشـراف در فاز مطـالعاتی و جـمع آوری داده قرار دارد. در حوزه پژوهـش و پـویش میدانی افتخار داریـم  بالغ بر ۲۰۰ کارخانه در مجموعـه حوزه های  شهـرک های صنعتی استان هـمدان را مورد  ارزیابی قرار می دهیم
 

 

کلینیک مشاوره

 

متـخصصان این حوزه بحث مشاوره حقـوقـی شامل: تنظیـم قراردادهـای تیپ، ثبت برند، علائم تجاری، مالـکیت فکری حقوق معنوی و … را مـورد بررسی قرار می دهند و در قسمت مشاوره روانشناسی نیز به بحث روانشناسی صنعتی و سازمانی ، فردی و آموزش روانشناختی کار و فردی می پردازند. مجموعه اشراف برای انجام فعـالیت خود در حوزه های مخـتلف کادر پرسنـلی خود از اسـاتید برجـسته و ، صنایـع،MBA، مهندسـین نخبه در رشته های آینده پژوهی، هوش مصنوعی هوا فضا، نرم افزار، مواد، زیست فناوری، روانشناسی و حقوق بهره برده است

worldwide

مشاوره عمومی و تخصصی کسب و کار با کارشناسان حرفه ای

همین امروز، برای امکان سنجی، شروع و توسعه کسب و کار خود مشاوره بگیرید!

دوره های ویژه و محبوب